bate-ne-maa-ke-kandhe-pe-sar-rakh-ke-pooncha-SUVCHAR

bate-ne-maa-ke-kandhe-pe-sar-rakh-ke-pooncha-SUVCHAR